சந்தோஷம் நதியாய் பாயும்.

Click here to Sermon PDF Download Click here கடவுள் தந்த சிறிய தரிசனங்களை குறைவாய் மதிப்பிடாதிர்கள். அவை மிக பெரிய உயரத்தில் எம்மை கொண்டுப்போய் சேர்க்கும். யோவா 15:11 என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களில் நிலைத்திருக்கும்படிக்கும், உங்களுடைய சந்தோஷம் நிறைவாக…

Continue Reading சந்தோஷம் நதியாய் பாயும்.